Công Nghệ – Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Bộ Công an không ngừng chỉ đạo những đơn vị nghiệp vụ và cảnh sát những địa phương kết hợp với cảnh sát tỉnh Bình Định tìm hiểu, củng cố tư liệu, chứng cứ, giải quyết nghiêm theo quy định của luật định những những loại chuộc lợi chiến lược hỗ trợ thao tác khai thác thủy sản trên những vùng biển xa để đoạt lấy tiền Nhà nước.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo độ́i ngũ Biên phòng, Hải quân những tỉnh ven biển rà soát, tăng cường kiểm định, điều khiển việc thi hành những thủ tục thừa nhận xuất, nhập bến của tàu cá đi khai thác xa bờ bảo đảm đúng hiện thực và đúng quy định, giải quyết nghiêm những hoàn cảnh cố tình xâm phạm.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết hợp với những Bộ, lãnh vực dính dáng tìm hiểu, sửa đổi, tăng cường hoặc đề xuất tổ chức có thẩm quyền sửa đổi, tăng cường những quy định dính dáng nhằm phòng, chống, giải quyết những hành vi gian lận, chuộc lợi để trục lợi từ chiến lược hỗ trợ quy định tại Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Ủy ban dân chúng những tỉnh, đô thị ven biển trực thuộc Trung ương có tàu cá ghi danh thao tác tại vùng biển xa tăng cường công vụ theo giõi, kiểm định, theo giõi việc hỗ trợ nhiên liệu theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg.

P.T