Đề án này được thi hành theo báo cáo kết luận của Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong tại buổi làm việc về cải tiến dạy dỗ huấn luyện TP.HCM diễn ra đầu tháng 6 vừa qua.

TP.HCM trình cách thi riêng từ năm 2017
Ảnh diễn tả: Đinh Quang Tuấn

Hai công đoạn thi hành.

Theo đề án, việc thi và xét hoàn thành khóa học cấp 3 tại TP. HCM từ năm 2017 được thi hành theo hai công đoạn.

Giai đoạn 1: Năm 2017 công vụ thi và xét hoàn thành khóa học cấp 3 sẽ được cơ quan vào ngày 2 và 3/6. Thí sinh dự thi 3 môn là Ngữ văn (thời lượng làm bài 120 phút), Toán (120 phút), Ngoại ngữ (90 phút). Hệ dạy dỗ cường độ cao sẽ thi môn thay thế Ngoại ngữ.

Sở GDĐT chịu thái độ cơ quan ra đề thi. Nội dung đề thi nằm trong sự kiện cấp 3 hiện hành, chủ yếu ở lớp 12 nhằm kiểm định bao quát am hiểu chủ yếu, khả năng vận dụng am hiểu, sự am hiểu về thực tiễn của học trò.

Đề thi bảo đảm tính chính xác, bác học và tính sư phạm, cảm nhận được trình độ của học trò, thích hợp với thời lượng quy định cho từng môn thi.

Điểm mỗi bài thi được quy về thang điểm 10.

Giai đoạn 2 của kỳ thi cấp 3 đất nước tại TP.HCM được định vị là từ năm 2018 back sau.

Thời gian thi, content ra đề thi, các loại được miễn thi tương đương như công đoạn 1.

Ngoài 3 môn thi như công đoạn 1, ở công đoạn này thí sinh sẽ thi thêm môn tích hợp, thời lượng làm bài 120 phút.

Môn thi tích hợp sẽ gồm có content am hiểu của các môn vật lý, hóa học, sinh học, history, địa lý, dạy dỗ công dân.

Ở công đoạn 1, điểm xét hoàn thành khóa học cấp 3 gồm điểm của 3 bài thi, điểm ưu tiên, khích lệ và điểm bình quân cả năm lớp 12, được tính theo khuôn mẫu sau:.

Điểm xét hoàn thành khóa học = ( (Tổng điểm 3 bài thi + Tổng điểm khích lệ (nếu có)/ 3) + Điểm bình quân cả năm lớp 12)/ 2 + Điểm ưu tiên (nếu có).

Ở công đoạn 2, Điểm xét hoàn thành khóa học không lấy điểm học bạ lớp 12 nữa.

Điểm xét hoàn thành khóa học = (Tổng điểm các bài thi + Tổng điểm khích lệ (nếu có)/ con số môn) + Điểm ưu tiên (nếu có).

Theo đề án, hậu quả học tập của người học, hậu quả thi và hậu quả xét hoàn thành khóa học là nhà xưởng để các trường trung cấp chiều sâu chiều sâu, cao đẳng, đại học có quy định tuyển sinh bằng biện pháp xét tuyển áp dụng.

Mở rộng các loại được miễn thi.

TP.HCM trình cách thi riêng từ năm 2017
Ảnh diễn tả: Đinh Quang Tuấn

Theo đề án, Sở GD-ĐT Tp.HCM sẽ công nhận hoàn thành khóa học cấp 3 đối với các hoàn cảnh được miễn thi và những thí sinh đủ điều kiện dự thi theo quy chế hiện hành của Bộ GD-ĐT, thi đủ các bài, không bị kỷ luật từ mức hủy bài thi trở lên, các bài thi đạt trên 1 điểm và có điểm xét hoàn thành khóa học từ 5 trở lên.

Ngoài các hoàn cảnh được miễn thi theo quy định của Bộ GD-ĐT, TP.HCM chuẩn bị làm rộng tới mọt số hoàn cảnh khác. Cụ thể là: Học sinh khuyết tật; Học sinh cấp 3 và học viên dạy dỗ cường độ cao đoạt giải nhất, nhì, ba (giải thưởng, huy chương) ở các môn của kỳ thi học trò giỏi cấp đô thị, cấp đất nước, cấp địa điểm và toàn cầu, có hậu quả học tập và hạnh kiểm đạt từ khá trở lên ở năm học lớp 12.

Học sinh cấp 3 và học viên dạy dỗ cường độ cao dự các cuộc thi về văn nghệ, thể dục, sport đoạt huy chương vàng, bạc, đồng cá nhân ở các giải cấp đô thị hoặc đoạt huy chương vàng, bạc, đồng cá nhân, đồng đội ở các giải cấp đất nước, quóc tế do lãnh vực GD-ĐT cơ quan; có hậu quả học tập, hạnh kiểm đạt loại khá trở lên ở năm lớp 12.

Học sinh, học viên dự cuộc thi về bác học công nghệ đoạt giải nhất, nhì, ba cấp đô thị cho đề tài cá nhân, hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba cấp đất nước cho đề tài cá nhân hoặc nhóm học trò, có hậu quả học tập, hạnh kiểm đạt loại khá trở lên ở năm lớp 12.

Học sinh, học viên đoạt giải nhất, nhì, ba và được công nhận học trò giỏi qua các cuộc thi, hội thi chiều sâu cấp đô thị do sở GD-ĐT cơ quan (hoặc kết hợp cơ quan), có hậu quả học tập, hạnh kiểm đạt loại khá trở lên ở năm học lớp 12.