Không thiếu những màn mở hộp iPhone 7 Đặc sắc được thi hành từ ngày máy bán ra. Tuy nhiên, Giám đốc mặt hàng của T-Mobile – Des Smith – vẫn biết nhữngh thức giúp cho màn mở hộp của bản thân đặc điểm khác biệt.

Ông này chọn lựa khoảng không không trọng lực ẩn sâu một chiếc máy bay để thực hiện mở hộp iPhone 7. Des thậm chí có khi còn thử đổ nước lên mặt hàng. Chứng kiến những giọt nước bay lơ lửng trên không trung, bám vào chiếc iPhone là những trải nghiệm bạn không phải thường gặp ở điều cần phải có bình phải thường.

Toàn bộ clip quay cảnh mở hộp này được thi hành bằng một chiếc iPhone 7 khác, cho thấy nó có khả năng được áp dụng trong những dự án khoảng không.