Theo dự thảo quy chế thi cấp 3 2017 mà Bộ GD-ĐT sắp ban hành, thí sinh có khả năng lựa chọn dự thi cả 2 bài thi (KHTN và KHXH). Điểm bài thi tự lựa chọn nào cao hơn sẽ được tính để xét công nhận hoàn thành khóa học.

Thí sinh có khả năng thi cả 5 bài thi
Thí sinh dự thi kỳ thi cấp 3 đất nước 2016. Ảnh: Lê Văn.

Theo đó, kỳ thi cấp 3 2017 sẽ cơ quan thành 5 bài thi: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên (tập hợp những môn Vật lí, Hóa học, Sinh học) và Khoa học Xã hội (tập hợp những môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục người dân đối với Giáo dục cấp 3; tập hợp những môn Lịch sử, Địa lí đối với GDTX).

Để xét công nhận hoàn thành khóa học cấp 3, thí sinh Giáo dục cấp 3 phải dự thi 4 bài, gồm 3 bài thi buộc phải là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi do thí sinh tự lựa chọn trong số 2 bài thi Khoa học Tự nhiên (KHTN) hoặc Khoa học Xã hội (KHXH).

Thí sinh GDTX phải dự thi 3 bài, gồm 2 bài thi buộc phải là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi do thí sinh tự lựa chọn trong số 2 bài thi (KHTN hoặc KHXH).

Thí sinh dạy dỗ cấp 3 có khả năng thi cả 5 bài thi, thí sinh GDTX có khả năng thi cả 04 bài để gia tăng thời cơ xét tuyển sinh ĐH, CĐ theo quy định của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành.

Để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, thí sinh đã hoàn thành khóa học cấp 3 phải dự thi những bài thi và những môn thành phần của bài thi KHTN, KHXH, thích hợp với tập hợp bài thi, môn thi xét tuyển vào lãnh vực, nhóm lãnh vực theo quy định của những trường ĐH, CĐ.

Về nội dung bài thi, năm 2017, nội dung thi nằm trong sự kiện lớp 12 cấp 3. Năm 2018, nội dung thi nằm trong sự kiện lớp 11 và lớp 12 cấp 3. Từ năm 2019 trở đi, nội du ng thi nằm trong sự kiện cấp cấp 3.

Đề thi bảo đảm chia ra thí sinh

Theo dự thảo quy chế thi cấp 3 2017, đề thi phải bảo đảm chia ra được trình độ của thí sinh, vừa thỏa mãn đề nghị chủ yếu (để hoàn thành khóa học cấp 3) và đề nghị gia tăng cường (để tuyển sinh ĐH, CĐ).

Đồng thời, đề thi cũng phải bảo đảm tính chính xác, bác học và tính sư phạm. Lời văn, câu chữ phải minh bạch.

Đối với đề thi tự luận phải ghi rõ số điểm của mỗi lời hỏi; điểm của bài thi tự luận và bài thi trắc nghiệm được quy về thang điểm 10.

Về chấm thi, năm nay chỉ có môn Ngữ văn là bài thi tự luận. Cán bộ sẽ chấm theo barem điểm của bộ với thang điểm 10 và lấy đến 0,25 không quy tròn điểm.

Còn những môn trắc nghiệm khác, những bài thi được chấm bằng máy với cùng một phần mềm chuyên dung do bộ cung cấp. Tuy nhiên, trong những giai đoạn chấm thi, những thành phần quan sát phải làm việc chỉnh tề từ khi mở túi bài thi đến khi bị cắt.

Cũng như mọi năm, năm nay tất cả thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi. Thí sinh ghi danh dự thi ở đâu thì phúc khảo tại đó. Trường cấp 3 sẽ nhận đơn phúc khảo trong 10 ngày sau khi công khai kết quả sau cùng thi. Riêng hội đồng thi phải công khai kết quả sau cùng sau 15 ngày nhận được đơn của thí sinh.

Đơn vị chịu thái độ ra đề thi là Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng dạy dỗ, Bộ GD-ĐT.

Thí sinh tự do được xếp phòng riêng

Năm nay, những hội đồng thi sẽ do những Sở GD-ĐT những tỉnh thành thành lập do giám đốc những sở GD-ĐT là CEO hội đồng. Mỗi hội đồng sẽ có một mã riêng và được đồng bộ cả nước.

Mỗi hội đồng sẽ lập list tất cả thí sinh dự thi tại điểm thi theo thứ tự a, b, c… của tên thí sinh để đánh số báo danh đồng thời lập list thí sinh theo thứ tự a, b, c… của tên thí sinh theo từng bài thi hoặc môn thành phần của bài thi KHTN hoặc KHXH để xếp phòng thi.

Mỗi thí sinh có một số báo danh độc quyền. Số báo danh của thí sinh gồm phần chữ là mã của hội đồng thi và phần số có 06 chữ số; trong đó, ba số đầu là số thứ tự của điểm thi, những số kế tiếp được đánh gia tăng dần, liên tục đến hết số thí sinh của điểm thi.

Phòng thi được xếp theo bài thi, mỗi phòng thi có cao nhất 24 thí sinh, trong phòng thi phải bảo đảm độ dài ít nhất giữa 02 thí sinh ngồi cạnh nhau là 1,2 mét theo hàng ngang.

Riêng phòng thi sau cùng của buổi thi bài Ngoại ngữ (ở cùng Điểm thi), được xếp những thí sinh dự thi những bài Ngoại ngữ khác nhau, tuy nhiên phải thu bài riêng theo bài.

Thí sinh tự do đã hoàn thành khóa học cấp 3 được xếp phòng thi riêng ở một hoặc một số Điểm thi do Giám đốc sở GDĐT định đoạt. Thí sinh GDTX được sắp đặt phòng thi riêng khi dự thi bài thi KHXH.

Bộ GD-ĐT giám sát 100% thông tin thi của thí sinh

Dự thảo quy chế thi cấp 3 2017 cũng nêu rõ, cả nước sẽ đồng bộ áp dụng phần mềm giám sát thi do Bộ GD-ĐT cung cấp.

Bộ GDĐT chịu thái độ giám sát thông tin thi của thí sinh; những sở GDĐT áp dụng thông tin thi để xét công nhận hoàn thành khóa học cấp 3; những trường ĐH, CĐ áp dụng thông tin thi để tuyển sinh.

Các hội đồng thi công khai kết quả sau cùng thi sau khi chuyển thông tin kết quả sau cùng thi về Bộ GDĐT và hoàn thành việc đối chiếu giữa thông tin kết quả sau cùng thi gửi về Bộ GDĐT với thông tin kết quả sau cùng thi lưu tại hội đồng thi.

Bộ GD-ĐT đang hoàn thành quy chế tuyển sinh ĐH năm 2017. Thứ trưởng Bùi Văn Ga tiết lộ, những trường sẽ xét tuyển chung trên nhà xưởng thông tin do Bộ giám sát. Các thí sinh được ghi danh đa dạng mong muốn chứ không chỉ 2 trường với 4 mong muốn như năm vừa qua. Với nhữngh xét tuyển chung, những thí sinh buộc phải bình lựa chọn từ khi ghi danh mong muốn. Thí sinh sẽ phải sắp đặt thứ tình mong muốn từ cao xuống thấp theo ưu tiên. Với nhữngh xét tuyển chung, những trường khối cảnh sát, quân đội sẽ tham dự nhà xưởng thông tin.