1
hình ảnh diễn tả

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh ôn tập dự định cho kỳ thi cấp 3 đất nước 2017, chiều 5/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo công khai 14 đề thi diễn tả của những môn thi để thầy cô giáo và học trò học hỏi.

Các đề thi diễn tả sẽ không được áp dụng làm đề thi official tuy nhiên qua đó học trò sẽ tưởng tượng được tình trạng đề nghị của đề thi official để ôn tập.

Chi tiết đề thi diễn tả những môn xem tại đây