Cảnh báo kẻ xấu dụ dỗ học trò để chiếm đoạt nữ trang
hình ảnh diễn tả

Đã có 8 vụ diễn ra ở 2 huyện Giồng Trôm và Ba Tri gây lo sợ cho học trò, ngôi trường và bố mẹ học trò.

Trước hiện trạng trên, Sở GD&ĐT tỉnh Bến Tre đề nghị các phòng GD&ĐT, các trường số liệu đến bố mẹ học trò để nhẳc nhở thân nhân đề cao cẩn trọng với các người xa lạ mặt, tránh tiếp xúc, không lên xe người xa lạ mặt; bổ sung công vụ giám sát học trò, nhất là thời lượng chưa vào học.

Nhắc nhở học trò không đeo nữ trang và mang nhiều tiền, vật dụng có khả năng khi đến trường; dạy dỗ học trò các kỹ năng cấp thiết để ứng phó với bối cảnh trên.

Nếu có câu chuyện diễn ra phải kịp thời liên lạc cảnh sát địa phương để giải quyết và thông báo về Sở.