Công Nghệ – Trong 9 giờ vừa qua, bão số 6 gần như không dịch chuyển. Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương tiết lộ, trong 24 đến 72 giờ kế tiếp, dự báo bão sẽ có 3 lần đổi hướng và không ngừng mạnh thêm. Do tác động của bão, địa điểm Bắc Biển Đông có gió giật cấp 12-13, biển động khủng khiếp.

Những giờ kế tiếp, bão số 6 - một cơn bão với đa dạng tiến triển đặc điểm khác biệt - dự báo sẽ liên tục đổi hướng và còn mạnh thêm (Ảnh: NCHMF).

Những giờ kế tiếp, bão số 6 – một cơn bão với đa dạng tiến triển đặc điểm khác biệt – dự báo sẽ liên tục đổi hướng và còn mạnh thêm (Ảnh: NCHMF).

Hồi 4h ngày 8/10, chỗ đứng tâm bão ở khoảng tầm 21,1 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách thức chòm đảo Hoàng Sa khoảng 650km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100 km/giờ), giật cấp 11-12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão chuyển đi chậm theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và còn không ngừng mạnh thêm. Đến 4h ngày 9/10, chỗ đứng tâm bão ở khoảng tầm 21,6 độ Vĩ Bắc; 115,9 độ Kinh Đông, cách thức chòm đảo Hoàng Sa khoảng 670 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-120 km/giờ), giật cấp 12-13. Vùng gian nguy (gió mạnh từ cấp 8 trở lên): phía Bắc Vĩ tuyến 190N và phía Đông Kinh tuyến 1140E.

Do tác động của bão, vùng biển phía Bắc địa điểm Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão thực hiện xong cấp 10-11, giật cấp 12-13. Biển động khủng khiếp. Cấp độ bất hạnh thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ kế tiếp, bão có giá trị đổi hướng chuyển đi chậm theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 4h ngày 10/10, chỗ đứng tâm bão ở khoảng tầm 21,4 độ Vĩ Bắc; 115,1, độ Kinh Đông, cách thức chòm đảo Hoàng Sa khoảng 610 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-120 km/giờ), giật cấp 12-13. Vùng gian nguy (gió mạnh từ cấp 8 trở lên): phía Bắc Vĩ tuyến 190N và phía Đông Kinh tuyến 1140E.

Do tác động của bão, vùng biển phía Bắc địa điểm Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão thực hiện xong cấp 10-11, giật cấp 12-13. Biển động khủng khiếp. Cấp độ bất hạnh thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ kế tiếp, bão chuyển đi theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km.

Ngoài ra, do thao tác của gió mùa Tây Nam, địa điểm giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển chòm đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa giông kèm gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 1.5-2.5 mét. Cấp độ bất hạnh thiên tai cấp 1.

Nguyễn Dương